Sơn lót - Matit

58,000 VNĐ
Đông cứng cho ma tít 762R

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

298,000 VNĐ
Ma tít đa dụng 2k 779R

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

884,000 VNĐ
Sơn lót 1K Axalta 131S

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

964,000 VNĐ
Sơn lót 2K Axalta DX62

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

1,295,000 VNĐ
Sơn lót chống rỉ Epoxy loại mới Axalta 840R

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

429,000 VNĐ
Sơn lót dẻo Axalta 800R

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

Chất tẩy rửa - Dung môi

455,000 VNĐ
Dung môi bay cho sơn 131S Axalta 3608S

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

610,000 VNĐ
Dung môi nhiệt độ cao Axalta AB385

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

655,000 VNĐ
Dung môi phá mí Axalta AK350

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

485,000 VNĐ
Dung môi tẩy dầu mỡ Axalta 3920S

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

485,000 VNĐ
Dung môi tẩy wax, silicon Axalta 3919S

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

610,000 VNĐ
Dung môi nhiệt độ thường AB380

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

Sơn màu pha sẵn

80,000 VNĐ
Sơn màu pha sẵn - Màu cát cháy

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2014

80,000 VNĐ
Sơn màu pha sẵn - màu đen camay

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2014

80,000 VNĐ
Sơn màu pha sẵn - Màu đen nhũ

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2014

80,000 VNĐ
Sơn màu pha sẵn - Màu đỏ cam

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2014

80,000 VNĐ
Sơn màu pha sẵn - Màu đỏ tươi

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2014

80,000 VNĐ
Sơn màu pha sẵn - Màu Ghi vàng

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2014

Keo nhựa - Phụ gia

624,000 VNĐ
Chất phụ gia điều chỉnh góc nhìn Axalta 4530S

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

479,000 VNĐ
Keo làm mờ AU175

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

1,700,000 VNĐ
Keo nhựa 2K Axalta AK100

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

1,764,000 VNĐ
Keo nhựa sơn nền Axalta AB150

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

1,764,000 VNĐ
Keo nhựa sơn nền Axalta AB160

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

Dầu bóng

3,100,000 VNĐ
Dầu bóng 2K siêu bóng chống xước Axalta 3800S

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

193,000 VNĐ
Dầu bóng 2k tiêu chuẩn DX48

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

Sơn gốc

701,000 VNĐ
Màu gốc đen tuyền AM5

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

1,153,000 VNĐ
Màu gốc tím AM20

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

2,916,000 VNĐ
Paint colour sunbeam gold EFX Axalta AM765

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

701,000 VNĐ
Sơn gốc màu đen yếu Axalta AM7

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

1,751,000 VNĐ
Sơn gốc màu đỏ da cam Axalta AM53

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

1,786,000 VNĐ
Sơn gốc màu đỏ đục Axalta AM86

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

Chất kích hoạt

210,000 VNĐ
Chất kích hoạt 125S (1L)

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

593,000 VNĐ
Chất kích hoạt cho sơn lót Epoxy P7 Axalta 845R

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

542,000 VNĐ
Chất kích hoạt nhanh 2K Axalta 256S

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

698,000 VNĐ
Chất kích hoạt nhanh, LE Axalta XK203

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

698,000 VNĐ
Chất kích hoạt tiêu chuẩn, LE Axalta XK205

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

530,000 VNĐ
Kích hoạt nhanh HS Duxone DX22

Tình trạng: còn hàng

Năm sản xuất: 2016

Sơn Ô tô